Researcher @ Odisee

Saskia Vanden Eede

Saskia Vanden Eede is docente aan de Odisee Hogeschool binnen de cluster Bedrijfskunde, voornamelijk binnen het domein marketingcommunicatie en digitale marketing.
Daarvoor was zij 14 jaar actief in het werkveld, meer bepaald in marketinganalyse, websites, projectmanagement, marktonderzoek en innovaties.
Binnen de onderzoeksgroep CenSE (Center for Sustainable Entrepreneurship – www.odicense.be) coördineert zij het speerpunt Digitalisering waarbinnen projecten zoals Data Smart Ondernemen en Start 2 AIM kmo’s wegwijs maken in digitale aanwezigheid en het inzetten van data en technologie hierbij.

@Collab 2

Get your tickets

Information

THIS TALK WILL BE IN DUTCH

Excited to attend this session? Be sure to add it to your favorites on the AI5050 app!

Follow
AI revolution in higher education: blessing or curse? /